Version in base suite: 0.8.3~deb9u1

Version in overlay suite: 0.8.8~deb9u1

Base version: glx-alternatives_0.8.3~deb9u1

Target version: glx-alternatives_0.8.8~deb9u1

Base files: glx-alternative-mesa_0.8.3~deb9u1_armhf.deb glx-alternative-nvidia_0.8.3~deb9u1_armhf.deb glx-diversions_0.8.3~deb9u1_armhf.deb update-glx_0.8.3~deb9u1_armhf.deb

Target files: glx-alternative-mesa_0.8.8~deb9u1_armhf.deb glx-alternative-nvidia_0.8.8~deb9u1_armhf.deb glx-diversions_0.8.8~deb9u1_armhf.deb update-glx_0.8.8~deb9u1_armhf.deb

Control files of package glx-alternative-mesa: lines which differ

Breaks: nvidia-alternative (<< 390.67-3~)

Postinst files of package glx-alternative-mesa: lines which differ

srcfile="${7:-$file}"
"${source_dir}${triplet}${source_sub_dir}${file}"
"${source_dir}${triplet}${source_sub_dir}${srcfile}"
slave_indirect=
if ! update-alternatives --query nvidia 2>/dev/null | grep -q nvidia--libGLX_indirect.so.0- ; then
slave_indirect="$(add_multiarch_slave /usr/lib "" libGLX_indirect.so.0 /usr/lib "" "" libGLX_mesa.so.0)"
fi
update-alternatives --install /usr/lib/glx glx /usr/lib/mesa-diverted 5 $slaves $slave_indirect

Triggers files of package glx-alternative-mesa: lines which differ

interest-await /usr/lib/libGLX_indirect.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/libGLX_indirect.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLX_indirect.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLX_indirect.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_indirect.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLX_indirect.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLX_indirect.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLX_indirect.so.0
{++}
{++}
interest-await /usr/lib/libGL.so.1
interest-await /usr/lib/libGLX_mesa.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/libGLX_mesa.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLX_mesa.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLX_mesa.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_mesa.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLX_mesa.so.0
{++}
interest-await /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLX_mesa.so.0
interest-await /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLX_mesa.so.0

Control files of package glx-alternative-nvidia: lines which differ

Breaks: bumblebee-nvidia (<< 3.2.1-10~), nvidia-alternative (<< 352.55), 390.67-3~), nvidia-alternative-legacy-173xx (<< 304), nvidia-alternative-legacy-71xx (<< 304), nvidia-alternative-legacy-96xx (<< 304), nvidia-legacy-304xx-alternative (<< 304.132-1~), nvidia-legacy-340xx-alternative (<< 340.93-2~)

Postinst files of package glx-alternative-nvidia: lines which differ

srcfile="${7:-$file}"
"${source_dir}${triplet}${source_sub_dir}${file}"
"${source_dir}${triplet}${source_sub_dir}${srcfile}"
$(add_multiarch_slave /usr/lib "" libGLX_indirect.so.0 /usr/lib "" "" libGLX_nvidia.so.0)
$(add_multiarch_slave /usr/lib "" libGLX_indirect.so.0 /usr/lib "" "" libGLX_mesa.so.0)

Postinst files of package glx-diversions: lines which differ

add_multiarch_diversion libGLX_indirect.so.0 /usr/lib /usr/lib/mesa-diverted
for target in libGL.so.1.7.0 libGL.so.1 NONE
do
test ! -f /usr/lib/mesa-diverted${triplet}${target} || break
done
validate_diverted_symlink /usr/lib${triplet}libGL.so /usr/lib/mesa-diverted${triplet}libGL.so libGL.so.1 ${target}
# put all packages shipping the diverted files in triggers-awaited state
for package in libgl1 libegl1 libgles1 libgles2 libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libgles1-mesa libgles2-mesa libglx-mesa0
do
dpkg-trigger --by-package=${package} register-glx-alternative-mesa
done

Postrm files of package glx-diversions: lines which differ

remove_multiarch_diversion libGLX_indirect.so.0 /usr/lib /usr/lib/mesa-diverted