Version in base suite: 7u111-2.6.7-1~deb8u1

Base version: openjdk-7_7u111-2.6.7-1~deb8u1

Target version: openjdk-7_7u151-2.6.11-2~deb8u1

Base files: icedtea-7-jre-jamvm_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-dbg_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-demo_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jdk_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jre-headless_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jre_7u111-2.6.7-1~deb8u1_armhf.deb

Target files: icedtea-7-jre-jamvm_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-dbg_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-demo_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jdk_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jre-headless_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb openjdk-7-jre_7u151-2.6.11-2~deb8u1_armhf.deb

Files only in first set of .debs, found in package openjdk-7-dbg

-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/appletviewer
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/apt
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/extcheck
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/idlj
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jar
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jarsigner
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/javac
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/javadoc
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/javah
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/javap
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jcmd
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jconsole
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jdb
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jhat
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jinfo
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jmap
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jps
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jrunscript
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jsadebugd
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jstack
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jstat
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/jstatd
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/native2ascii
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/rmic
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/schemagen
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/serialver
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/wsgen
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/wsimport
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/bin/xjc
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/compiledMethodLoad/lib/libcompiledMethodLoad.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/gctest/lib/libgctest.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/heapTracker/lib/libheapTracker.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/heapViewer/lib/libheapViewer.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/hprof/lib/libhprof.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/minst/lib/libminst.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/mtrace/lib/libmtrace.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/versionCheck/lib/libversionCheck.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/demo/jvmti/waiters/lib/libwaiters.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/java
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/keytool
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/orbd
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/pack200
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/policytool
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/rmid
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/rmiregistry
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/servertool
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/tnameserv
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/unpack200
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/headless/libmawt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/jli/libjli.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libattach.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libawt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libdt_socket.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libfontmanager.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libhprof.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libicedtea-sound.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libinstrument.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libj2gss.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libj2krb5.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libj2pcsc.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libj2pkcs11.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjaas_unix.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjava.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjava_crw_demo.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjavagtk.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjavajpeg.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjavalcms.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjavasctp.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjawt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjdwp.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjsdt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjsig.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjsound.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libjsoundalsa.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libmanagement.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libmlib_image.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libnet.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libnio.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libnpt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libsplashscreen.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libunpack.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libverify.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libzip.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/arm/xawt/libmawt.so
-rw-r--r-- root/root /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/jexec

Files only in first set of .debs, found in package openjdk-7-jdk

-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/check-hotspot-zero.log.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/check-langtools-zero.log.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/failed_tests-zero.tar.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/jtreg-summary-zero.log.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/jtreg_output-jamvm.log
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/jtreg_output-zero.log.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/mauve_output-jamvm.log
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/mauve_output-zero.log

New files in second set of .debs, found in package icedtea-7-jre-jamvm

-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/icedtea-7-jre-jamvm/changelog.gz

New files in second set of .debs, found in package openjdk-7-jdk

-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/failed_tests-zero.tar.xz.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/jtreg-summary-zero.log.xz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/jtreg_output-zero.log.xz.gz
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/test-armhf/mauve_output-zero.log.xz

New files in second set of .debs, found in package openjdk-7-jre-headless

-rw-r--r-- root/root /etc/java-7-openjdk/security/blacklisted.certs
-rw-r--r-- root/root /usr/share/doc/openjdk-7-jre-headless/changelog.gz
lrwxrwxrwx root/root /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/lib/security/blacklisted.certs -> /etc/java-7-openjdk/security/blacklisted.certs

Control files of package icedtea-7-jre-jamvm: lines which differ

Installed-Size: 1679 1903
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Multi-Arch: same
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>
Multi-Arch: same

Control files of package openjdk-7-dbg: lines which differ

Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Multi-Arch: same
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>
Multi-Arch: same

Control files of package openjdk-7-demo: lines which differ

Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>

Control files of package openjdk-7-jdk: lines which differ

Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Multi-Arch: same
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>
Multi-Arch: same
Provides: java-compiler, java-sdk, java2-sdk, java5-sdk, java6-sdk, java7-sdk java7-sdk, openjdk-7-jdk-headless

Control files of package openjdk-7-jre: lines which differ

Depends: openjdk-7-jre-headless (= 7u111-2.6.7-1~deb8u1), 7u151-2.6.11-2~deb8u1), libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.11), libcairo2 (>= 1.2.4), libfontconfig1 (>= 2.11), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libgif4 (>= 4.1.4), libglib2.0-0 (>= 2.16.0), 2.24), libgtk2.0-0 (>= 2.8.0), 2.14), libjpeg62-turbo (>= 1.3.1), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangoft2-1.0-0 (>= 1.14.0), libpng12-0 (>= 1.2.13-4), libx11-6, libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxext6, libxi6, libxrender1, libxtst6, zlib1g (>= 1:1.1.4), libxrandr2, libxinerama1, libgl1-mesa-glx | libgl1, libatk-wrapper-java-jni (>= 0.30.4-0ubuntu2)
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Multi-Arch: same
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>
Multi-Arch: same
Recommends: libgnome2-0, libgnomevfs2-0, libgconf2-4, fonts-dejavu-extra

Conffiles files of package openjdk-7-jre-headless: lines which differ

/etc/java-7-openjdk/security/blacklisted.certs

Control files of package openjdk-7-jre-headless: lines which differ

Built-Using: rhino (= 1.7R4-3)
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Multi-Arch: same
Original-Maintainer: OpenJDK Team <openjdk@lists.launchpad.net>
Multi-Arch: same
Suggests: libnss-mdns, sun-java6-fonts, fonts-dejavu-extra, fonts-ipafont-gothic, fonts-ipafont-mincho, ttf-wqy-microhei | ttf-wqy-zenhei, fonts-wqy-microhei, fonts-wqy-zenhei, fonts-indic